เวิลด์ 28 สถิติ

จำนวนผู้เล่น: 2106
หมู่บ้านทั้งหมด: 2.367 (1.12 ต่อผู้เล่น)
หมู่บ้านของผู้เล่น: 2.113
หมู่บ้านคนเถื่อน: 254
หมู่บ้านโบนัส: 99
สถานะเซิร์ฟเวอร์: เปิด
ระยะเวลาทำงานของเซิร์ฟเวอร์: 12 วัน
ผู้เล่นออนไลน์: 151
ข้อความที่ถูกส่ง: 5.878 (2.79 ต่อผู้เล่น)
โพสต์ในฟอรัม: 2.399 (1.14 ต่อผู้เล่น)
การเคลื่อนกองกำลัง: 1.122 (0.53 ต่อผู้เล่น)
ความเคลื่อนไหวทางการค้า: 1.223 (0.58 ต่อผู้เล่น)
จำนวนเผ่า: 74
จำนวนผู้เล่นในเผ่า: 815
คะแนนทั้งหมด: 791.191 (376 ต่อผู้เล่น, 334 ต่อหมู่บ้าน)
ทรัพยากรทั้งหมด:
 • 2.823.915
 • 2.913.785
 • 3.312.665
กองกำลังทั้งหมด:
 • 112.448
 • 104.929
 • 48.440
 • 7.953
 • 17.567
 • 25.768
 • 263
 • 312
 • 1.264
 • 927
 • 1.135
 • 6
กองกำลังเฉลี่ยต่อผู้เล่น:
 • 53
 • 50
 • 23
 • 4
 • 8
 • 12
 • 0
 • 0
 • 1
 • 0
 • 1
 • 0
กองกำลังเฉลี่ยต่อหมู่บ้าน:
 • 48
 • 44
 • 20
 • 3
 • 7
 • 11
 • 0
 • 0
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
ผู้เล่นใหม่ล่าสุด: Victorkangzz
เผ่าใหม่ล่าสุด: Believ

ข้อมูลเหล่านี้ถูกอัปเดทล่าสุด: วันนี้เวลา 23:30