หอเกียรติยศ - เวิลด์ 28

อันดับผู้เล่นสูงสุด

นักยึดครอง

เป็นเจ้าของ 250 หมู่บ้าน อันดับที่หนึ่ง
kittipong21512
วันที่ 15.11.2017 เวลา 09:51

เป็นเจ้าของ 100 หมู่บ้าน อันดับที่หนึ่ง
kittipong21512
วันที่ 28.08.2017 เวลา 21:06

เป็นเจ้าของ 2 หมู่บ้าน อันดับที่หนึ่ง
Zhunlee
วันที่ 26.05.2017 เวลา 15:06

นักทำคะแนน

ทำคะแนนให้ถึง อันดับที่หนึ่ง คะแนนก่อน และทำให้ถึง 1.000.000 คะแนน
kittipong21512
วันที่ 17.09.2017 เวลา 10:38

ทำคะแนนให้ถึง อันดับที่หนึ่ง คะแนนก่อน และทำให้ถึง 10.000 คะแนน
kittipong21512
วันที่ 01.06.2017 เวลา 22:39

ผู้เชี่ยวชาญสนามรบ

ทำลายกองกำลังศัตรู อันดับที่หนึ่ง หน่วย ในฐานะ 5.000.000
6DoorLand9
วันที่ 18.08.2017 เวลา 09:51

ทำลายกองกำลังศัตรู อันดับที่หนึ่ง หน่วย ในฐานะ 10.000
Nood
วันที่ 28.05.2017 เวลา 03:27

รางวัลประจำวันจาก 2017-11-17

สุดยอดผู้โจมตีประจำวัน
pongkrit 9

สุดยอดผู้ป้องกันประจำวัน
nice0

ผู้สนับสนุนประจำวัน
togetherz

นักปล้นสะดมประจำวัน
no12th

นักปล้นสะดมประจำวัน
no12th